Keylogger programlar, kurulu olduklar bilgisayarlarda gerçekleştirilen işlemleri pusat altna ahzetmek için kullanlyorlar ve bilhassa pek çokça şirketin asayiş mekanizmalarnn sunma cesim ziyaret web sayfası parçalar haline geliyorlar. Gelişigüzel ne büyüklüğünde baz keyloggerlar bilgisayardaki bütün işlemlere dair verileri toplayp ifade adna başkalarna iletse da, clz düzeydeki keylogger programlar hemen klavyeden yazlanlar aktaryorlar.